Niedziele w PoRcie Łódź

W niedziele niehandlowe Port Łódź zaprasza do FitFabric i na tor kartingowy!

Obok znajdziesz listę niedziel handlowych w 2020 roku. Sprawdź, w jakim zakresie pracujemy w dany dzień.

Na zielono zaznaczyliśmy te niedziele, w które dostępna jest pełna oferta centrum – pracują wszystkie salony w Porcie Łódź.