back Powrót
Make changes together

Make Change Together

Zdrowe i zrównoważone życie

KONSERWACJA

Oferowane są usługi naprawy i/lub personalizowania/odnawiania używanych produktów.

KOMUNIKACJA

Sklep promuje wśród odwiedzających go osób asortyment bardziej zrównoważonych produktów.

KOMUNIKACJA

Informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju są przekazywane na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów można bez trudu odnaleźć produkty organiczne, a także produkty z rozpoznawalnym oznakowaniem ekologicznym, certyfikatem Fairtrade lub etykietą Zero Waste.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów łatwo jest znaleźć produkty wspierające zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep zachęca klientów do korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep nie wydaje jednorazowych torebek foliowych bezpłatnie.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

OŚWIETLENIE

Firma stosuje oświetlenie wykonane w energooszczędnej technologii LED lub równoważnej.

OPAKOWANIA

Sklep ma opracowany plan ekologicznego pakowania i zmniejszenia ilości zużywanych materiałów opakowaniowych.

POLITYKA FIRMY

Firma realizuje politykę/program zrównoważonego rozwoju lub program środowiskowy, których treść jest dostępna dla klientów.

RECYKLING

Firma stosuje się do wszystkich zasad gospodarowania odpadami obowiązujących na terenie Obiektu, a odpady są rozdzielane na najważniejsze frakcje przeznaczone do recyklingu.

ENERGIA

Firma dysponuje planem ograniczania zużycia energii umożliwiającym dokładną ocenę jego skuteczności.

CELE OPARTE NA NAUCE

Firma wyznaczyła oparte na dowodach naukowych cele zgodne z porozumieniem paryskim z 2015 roku.

NIESPRZEDANE PRODUKTY

Niesprzedane produkty nie są wyrzucane.

ODPADY

Firma ma opracowany plan ograniczania ilości odpadów i zwiększania recyklingu, a także śledzi rezultaty podejmowanych działań.

Sprawiedliwość i integracja

SPOŁECZNOŚĆ

Firma realizuje program angażowania lokalnej społeczności i/lub aktywnie uczestniczy w wydarzeniach społecznych organizowanych przez Obiekt.

ODPOCZYNEK

Pracownicy mają dostęp do zaplecza socjalnego.

PRAWA PRACOWNIKA

Pracownicy są informowani o swoich prawach i obowiązkach.

RÓWNOŚĆ

Firma aktywnie i wyraźnie promuje zasady równości i niedyskryminacji. Ponadto dla klientów i pracowników przygotowano zrozumiałe wytyczne dotyczące zgłaszania niewłaściwych zachowań i reagowania na nie.

NIERÓWNOŚCI PŁACOWE

Rozbieżności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zajmujących równoważne stanowiska są analizowane, a następnie podejmowane są działania mające na celu ich wyeliminowanie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Firma chroni zdrowie pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Zatrudnione przez firmę osoby nie pracują ponad normę, mają zapewnione przerwy na odpoczynek w ciągu dnia pracy, przysługuje im czas wolny od pracy i otrzymują godne wynagrodzenie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zadbano o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Firma przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów, a klienci są w czytelny sposób informowani o zasadach, do których muszą się stosować.

PRAWA CZŁOWIEKA

Firma prowadzi działalność w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem. Firma przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ we wszystkich podejmowanych działaniach.