back Powrót
Make changes together

Make Change Together

Zdrowe i zrównoważone życie

KOMUNIKACJA

Sklep promuje wśród odwiedzających go osób asortyment bardziej zrównoważonych produktów.

KOMUNIKACJA

Informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju są przekazywane na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów można bez trudu odnaleźć produkty organiczne, a także produkty z rozpoznawalnym oznakowaniem ekologicznym, certyfikatem Fairtrade lub etykietą Zero Waste.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów łatwo jest znaleźć produkty wspierające zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep zachęca klientów do korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep nie wydaje jednorazowych torebek foliowych bezpłatnie.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

OŚWIETLENIE

Firma stosuje oświetlenie wykonane w energooszczędnej technologii LED lub równoważnej.

POLITYKA FIRMY

Firma realizuje politykę/program zrównoważonego rozwoju lub program środowiskowy, których treść jest dostępna dla klientów.

RECYKLING

Firma stosuje się do wszystkich zasad gospodarowania odpadami obowiązujących na terenie Obiektu, a odpady są rozdzielane na najważniejsze frakcje przeznaczone do recyklingu.

ENERGIA

Firma dysponuje planem ograniczania zużycia energii umożliwiającym dokładną ocenę jego skuteczności.

ODPADY

Firma ma opracowany plan ograniczania ilości odpadów i zwiększania recyklingu, a także śledzi rezultaty podejmowanych działań.

Sprawiedliwość i integracja

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, a informacje o ułatwieniach dla takich osób są czytelne i umieszczone w widocznych miejscach.

ODPOCZYNEK

Pracownicy mają dostęp do zaplecza socjalnego.

PRAWA PRACOWNIKA

Pracownicy są informowani o swoich prawach i obowiązkach.

RÓWNOŚĆ

Firma aktywnie i wyraźnie promuje zasady równości i niedyskryminacji. Ponadto dla klientów i pracowników przygotowano zrozumiałe wytyczne dotyczące zgłaszania niewłaściwych zachowań i reagowania na nie.

NIERÓWNOŚCI PŁACOWE

Rozbieżności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zajmujących równoważne stanowiska są analizowane, a następnie podejmowane są działania mające na celu ich wyeliminowanie.

SKARGI

Firma opracowała procedurę składania skarg, która jest znana pracownikom i umożliwia im zgłaszanie nieprawidłowości lub wątpliwości bez ryzyka stania się obiektem działań odwetowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Firma chroni zdrowie pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Zatrudnione przez firmę osoby nie pracują ponad normę, mają zapewnione przerwy na odpoczynek w ciągu dnia pracy, przysługuje im czas wolny od pracy i otrzymują godne wynagrodzenie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zadbano o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Firma przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów, a klienci są w czytelny sposób informowani o zasadach, do których muszą się stosować.

PRAWA CZŁOWIEKA

Firma prowadzi działalność w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem. Firma przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ we wszystkich podejmowanych działaniach.

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

Firma współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi.

DOBRE SAMOPOCZUCIE

Firma aktywnie promuje dobre samopoczucie wśród pracowników.