back Powrót
Make changes together

Make Change Together

Zdrowe i zrównoważone życie

KOMUNIKACJA

Sklep promuje wśród odwiedzających go osób asortyment bardziej zrównoważonych produktów.

KOMUNIKACJA

Informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju są przekazywane na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów można bez trudu odnaleźć produkty organiczne, a także produkty z rozpoznawalnym oznakowaniem ekologicznym, certyfikatem Fairtrade lub etykietą Zero Waste.

PRODUKT

W każdej z głównych kategorii produktów łatwo jest znaleźć produkty wspierające zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep zachęca klientów do korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

TWORZYWA SZTUCZNE

Sklep nie wydaje jednorazowych torebek foliowych bezpłatnie.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Firma realizuje plan ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej.

SPRZĄTANIE

Stosowane są wyłącznie ekologiczne środki czyszczące renomowanych marek. Eksploatowane są urządzenia zmniejszające zużycie wody i energii. Podejmowane są działania ograniczające do minimum ilość powstających odpadów, a same odpady są sortowane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na terenie Obiektu.

OŚWIETLENIE

Firma stosuje oświetlenie wykonane w energooszczędnej technologii LED lub równoważnej.

OPAKOWANIA

Sklep ma opracowany plan ekologicznego pakowania i zmniejszenia ilości zużywanych materiałów opakowaniowych.

POLITYKA FIRMY

Firma realizuje politykę/program zrównoważonego rozwoju lub program środowiskowy, których treść jest dostępna dla klientów.

RECYKLING

Firma stosuje się do wszystkich zasad gospodarowania odpadami obowiązujących na terenie Obiektu, a odpady są rozdzielane na najważniejsze frakcje przeznaczone do recyklingu.

ENERGIA

Firma dysponuje planem ograniczania zużycia energii umożliwiającym dokładną ocenę jego skuteczności.

NIESPRZEDANE PRODUKTY

Niesprzedane produkty nie są wyrzucane.

ODPADY

Firma ma opracowany plan ograniczania ilości odpadów i zwiększania recyklingu, a także śledzi rezultaty podejmowanych działań.

Sprawiedliwość i integracja

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, a informacje o ułatwieniach dla takich osób są czytelne i umieszczone w widocznych miejscach.

PRZYSTĘPNOŚĆ CENOWA

Firma otwiera się na lokalną społeczność, przygotowując specjalne oferty dla określonych grup klientów, obowiązujące o wyznaczonych porach dniach. Rabaty lub specjalne oferty mogą być kierowane na przykład do studentów lub osób bezrobotnych.

SPOŁECZNOŚĆ

Firma realizuje program angażowania lokalnej społeczności i/lub aktywnie uczestniczy w wydarzeniach społecznych organizowanych przez Obiekt.

ODPOCZYNEK

Pracownicy mają dostęp do zaplecza socjalnego.

PRAWA PRACOWNIKA

Pracownicy są informowani o swoich prawach i obowiązkach.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Firma chroni zdrowie pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Zatrudnione przez firmę osoby nie pracują ponad normę, mają zapewnione przerwy na odpoczynek w ciągu dnia pracy, przysługuje im czas wolny od pracy i otrzymują godne wynagrodzenie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zadbano o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Firma przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów, a klienci są w czytelny sposób informowani o zasadach, do których muszą się stosować.

PRAWA CZŁOWIEKA

Firma prowadzi działalność w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem. Firma przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ we wszystkich podejmowanych działaniach.

LOKALNOŚĆ

Firma posiada w swoim asortymencie produkty wytwarzane lokalnie lub regionalnie i dba o ich czytelne oznaczenie.

DOBRE SAMOPOCZUCIE

Firma aktywnie promuje dobre samopoczucie wśród pracowników.