Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Dbamy o największe miejsce spotkań, jakie wszyscy dzielimy – naszą planetę

Nasza wspólna wizja z IKEA inspiruje nas do tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Wierzymy, że to życie jest naprawdę lepsze, gdy prowadzi się je w sposób zrównoważony. Jako Port Łódź chcemy pozytywnie wpływać na ludzi, lokalne społeczności i naszą planetę. Kluczowe jest równoważenie wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu społecznego oraz ochrona i odnowa środowiska. 
Oznacza to, że zawsze myślimy długofalowo – aby móc sprostać dzisiejszym potrzebom ludzi, a jednocześnie nie zmniejszając szans przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb.

Nasza planeta jest największym miejscem spotkań, jakie wszyscy dzielimy – miejscem, w którym spotykamy naszych przyjaciół, rodziny i społeczności wokół nas. I potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Nasza strategia People & Planet Positive

Zidentyfikowaliśmy trzy główne wyzwania dla naszego świata i naszej działalności:

  • Zmiany klimatu: to już nie odległe zagrożenie, ale coraz bardziej realna rzeczywistość. Naszym zdaniem, zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością.
  • Niezrównoważona konsumpcja: do 2030 r. prawie pół miliarda ludzi znajdzie się w klasie średniej. W świecie, który już teraz wykorzystuje nadmierne ilości zasobów, ten nowy segment klientów wywiera na planetę jeszcze większy wpływ.
  • Nierówności: co roku duża liczba ludzi wychodzi z ubóstwa. Jednocześnie wielu wciąż boryka się z bardzo niskimi dochodami. Równość płci jest daleka od rzeczywistości, a wielu ludziom nadal odmawia się podstawowych praw i równych szans.

W odpowiedzi na te trzy wyzwania zidentyfikowaliśmy trzy odpowiadające im obszary, które pomogą nam zrealizować naszą wizję i wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i planetę:

  • Inspirowanie ludzi do zdrowego i zrównoważonego życia oraz umożliwianie im go
  • Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat
  • Sprawiedliwość i integracja

Inspirowanie i ułatwianie ludziom prowadzenia zdrowego i zrównoważonego życia

W naszym centrum zaoferujemy doświadczenia i usługi, które zainspirują miliony ludzi i umożliwią im lepsze, bardziej zrównoważone, zdrowsze i szczęśliwsze życie – a wszystko to w ramach zasobów naszej planety. Razem z naszymi partnerami chcemy, aby zdrowe i zrównoważone życie było pożądanym wyborem, atrakcyjnym, dostępnym i przystępnym cenowo dla jak największej liczby osób.

Pozytywne oddziaływanie na klimat

Będziemy wnosić wkład w budowę społeczeństwa niskoemisyjnego, dążąc do zerowej ilości odpadów i pozytywnego wpływu naszej działalności na klimat. Nasze centra powinny odzwierciedlać ideę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie wydajnych, innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań i działań. Każde nowe centrum powinno być zlokalizowane, zaprojektowane, wyposażone, uruchomione i obsługiwane tak, aby było jak najbardziej zrównoważone w kontekście lokalnym.

Sprawiedliwość i integracja

Jesteśmy po to, aby tworzyć centra, które stają się miejscem spotkań i sercem społeczności. Będziemy w partnerski sposób odpowiadać na lokalne potrzeby oraz wykorzystywać pojawiające się szanse, aby wspólnie rozwijać naszą działalność i lokalną społeczność. Chcemy być otwarci i szanować różnice. Zapewniając godne i znaczące zatrudnienie oraz przyczyniając się do pozytywnych zmian w społecznościach, w których jesteśmy obecni, możemy odegrać naszą rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.
Make Change Together

Mądrzejsze codzienne wybory. Razem.
Nasi Partnerzy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wiemy, że wielu z nas chce prowadzić zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia, ale nie zawsze wiemy, jak tego dokonać. Dlatego połączyliśmy siły z naszymi partnerami, którzy dostarczają bardziej zrównoważone produkty lub usługi, którzy podejmują konkretne działania w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego lub mają pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Sprawdź

Pomagamy razem
Każdy zasługuje na dom, w którym może czuć się bezpiecznie

Wojna w Ukrainie jest tragedią humanitarną i wspólnie jako Ingka Centres, właściciel Portu Łódź oraz jako pracownicy współczujemy wszystkim, którzy ucierpieli w jej wyniku. 

Chcemy pomagać w sposób przemyślany, na dużą skalę i długofalowo. Nasze działania będziemy dostosowywać w zależności od zmieniających się potrzeb tych, których ta tragedia dotknęła. Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu naszych partnerów ogólnopolskich i lokalnych. Razem z nimi zaczęliśmy od pomocy rzeczowej, w następnej kolejności będziemy wspierać takie potrzeby, jak pomoc psychologiczna, prawna, językowa czy w znalezieniu zatrudnienia w Polsce.

Sprawdź

Pomagamy razem