Blisko sąsiadów

Port Łódź nie jest samotną wyspą, jako największe centrum handlowe w regionie aktywnie uczestniczy w życiu Łodzi i jej mieszkańców. Centrum zdaje sobie sprawę ze swojego wpływu na lokalną społeczność, jest nie tylko miejscem zakupów i spędzania wolnego czasu ale także ośrodkiem, który łączy ludzi i reaguje na ich potrzeby. 

Miniony rok postawił wszystkich przed wyzwaniem pandemii. Szpitale stawiały przed swoimi budynkami specjalne namioty, w których wykonywane były testy na koronawirusa. Port Łódź wspomógł w tym zakresie swojego najbliższego sąsiada – Szpital im. M. Kopernika, zaopatrując ośrodek w elementy potrzebne do budowy pre – szpitala, a także niezbędne meble od łódzkiego sklepu IKEA. Centrum przekazało także do trzech innych szpitali na terenie województwa łódzkiego potrzebny asortyment wskazany przez personel medyczny placówek. Tutaj wsparcie miało dodatkowy aspekt ponieważ większość rzeczy zakupiona została w sklepach Portu Łódź, wspierając tym samym biznesy najemców Centrum. Ostatnie miesiące to także zaangażowanie w działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tym celu Port Łódź podjął współpracę z Fundacją Słonie na Balkonie, która wspiera młodych ludzi z depresją. Dzięki wspólnemu działaniu udało się do tej pory m.in. pomóc kilkudziesięciu dzieciom, które uzyskały pomoc psychologiczną i specjalistyczną opiekę. W wyniku podjętych przez Centrum dodatkowych działań, w łódzkich szkołach średnich udało się też zorganizować cykl kilkunastu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Port Łódź od początku swojej działalności realizuje oraz wspiera wszystkie inicjatywy związane z  ochroną środowiska. W minionym roku władze miasta ogłosiły „Ekopakt dla Łodzi”, dokument określający proekologiczne cele miasta. Port Łódź w najbliższym czasie przystąpi do łódzkiego Ekopaktu, zachęcającego do dzielenia się wiedzą i zasobami oraz współpracy na rzecz lepszej przyszłości miasta. Deklaracja ta obejmować będzie działania w sferze ochrony środowiska, m. in. troskę o zieleń, walkę o czyste powietrze, racjonalną gospodarkę odpadami i konieczną ochronę jakości wody. Port Łódź prowadzić będzie działania z zakresu edukacji proekologicznej we wszystkich grupach społecznych od dzieci po seniorów. 

Działania z zakresu local community to także relacje i współdziałanie z lokalnym samorządem. Aby wspomóc pobliskie Rady Osiedli i NGO’sy w ich działalności, Centrum oddało do użytkowania swoje lokale, które zostały specjalnie przerobione na sale konferencyjne do organizacji spotkań, nawet na 70 osób. A ponieważ nic w Porcie Łódź nie marnuje się, lokale te zostały wyposażone w meble wcześniej znajdujące się w strefie restauracyjnej, która została niedawno przebudowana. Lokale noszą nazwę pobliskich osiedli tj. Chocianowice, Rokicie i Ruda Pabianicka i są dostępne dla organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń czy fundacji) w godzinach pracy naszego Centrum. Ponadto na zewnętrznych terenach Portu Łódź zbudowana została infrastruktura sportowo-rekreacyjna, gdzie można m.in. bezpłatnie korzystać z bieżni tartanowej, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki 3x3, ścieżki zdrowia i bulodromu, czyli boiska do gry w bule. Jako centrum przyjazne czworonogom, Port Łódź pamiętał także o zwierzętach – udostępniając nieodpłatnie, czynną 24 godz. na dobę,  pierwszą w Łodzi strefę treningową dla psów.

Blisko sąsiadów