Budynkowy ekosystem

Port Łódź sukcesywnie wprowadza rozwiązania, zmierzające do tego, aby obiekt funkcjonował z jak najmniej uciążliwym wpływem na środowisko.

Dzięki temu m.in. obecnie w całym Centrum funkcjonuje oświetlenie LED, które w zdecydowanym stopniu wpływa na oszczędność energii. Tego typu instalacje zostały także wprowadzone na zadaszony parking oraz na tereny zewnętrzne w pobliżu Strefy Rekreacyjnej. Na parkingu zmienionych zostało łącznie 2 500 opraw świetlnych, natomiast na rekreacyjnym zieleńcu wymieniono ich 250. Ponadto, w strefach dostępnych tylko dla pracowników wprowadzone jest oświetlenie wzbudzane na ruch. Dzięki temu, kiedy nikt na nich nie przebywa, energia elektryczna nie jest zużywana. Dodatkowo, na terenie zewnętrznym znajdują się obecnie ekologiczne lampy solarne oraz jedna hybrydowa (wiatrak), które czerpią energię z odnawialnych źródeł, a także zapewniają lepszą jakość światła oświetlającego teren rekreacyjny. Panele słoneczne mają w Porcie Łódź jeszcze jedną funkcję – ogrzewają wodę w kranach sklepu IKEA. Magazynowana jest też woda drenażowa, która służy później do spłukiwania toalet i podlewania terenów zewnętrznych. Krany w toaletach działają zbliżeniowo, na podczerwień i wyposażone są w perlatory, co umożliwia racjonalne gospodarowanie zużyciem wody. Papierowe ręczniki przeznaczone dla klientów w toaletach pochodzą z recyklingu. Port Łódź zainwestował również w nowoczesne technologie w zakresie systemu wentylacyjnego, który pozwala dostosować pracę urządzeń do jakości powietrza. Na całym terenie Centrum prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów, przeznaczonych do recyklingu, a w sklepie IKEA liczba segregowanych frakcji sięga niemal 30 (oprócz tworzyw sztucznych, papieru, odpadów organicznych itp. zbiera się osobno m.in. fusy po kawie, odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, materace, lite drewno i wiele innych). Posiłki w strefie gastronomicznej są serwowane na wielorazowej, porcelanowej zastawie co umożliwiło znaczące zredukowanie ilości użycia plastikowych czy styropianowych opakowań. Naczynia czyszczone i wyparzane są w centralnej zmywalni (gospodarującej zamkniętym obiegiem wody) dla wszystkich najemców.

Wszystkie te działania zostały nagrodzone poprzez przyznanie Portowi Łódź certyfikatu BREEAM In-Use na poziomie Very Good, jednego z najważniejszych systemów ekocertyfikacyjnych w branży nieruchomości.

 
Budynkowy ekosystem