Ramię w ramię… po zieloną zmianę

Wszystkie systemowe rozwiązania ekologiczne w Porcie Łódź nie miałyby aż tak dużego zasięgu, gdyby nie uzupełniała ich stała, ścisła współpraca z najemcami i wspólna promocja świadomych wyborów i proekologicznych postaw. To właśnie w Porcie Łódź, dzięki współpracy wielu podmiotów, można kupić ponad 4500 produktów z listy PPP (People, Planet, Positiv). Dla jeszcze łatwiejszego dokonywania świadomych wyborów konsumenckich, w sklepie IKEA produkty te oznaczone są zieloną kropką. Centrum wspiera i włącza się w akcje proekologiczne organizowane przez najemców, m.in. program umożliwiający oddanie starych ubrań do recyklingu w sklepie H&M. Ponadto w IKEA funkcjonuje także system do analizowania odpadów gastronomicznych, dzięki czemu możliwe jest ich minimalizowanie. Piekarnia Kęsy uczestniczy w programie Too Good To Go, umożliwiającym sprzedaż nadwyżek żywności i zapobiegającym jej marnowaniu. To zaledwie garść z chętnie i licznie podejmowanych przez najemców Portu Łódź działań.

Zespół zarządzający Centrum również organizuje wiele akcji i wydarzeń, które edukują i kształtują proekologiczne postawy. Warto wspomnieć choćby cykliczne Eko Targi, podczas których pokazują się wytwórcy ekologicznych produktów oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska czy Tydzień Zero Waste, w trakcie którego młodzież i dzieci mogły skorzystać z szeregu warsztatów promujących upcycling i re-design, czyli kreatywnego wykorzystania starych przedmiotów i nadania im nowego życia. Centrum stale edukuje najemców w kwestiach środowiskowych i proponuje wdrażanie zielonych rozwiązań również na poziomie lokali. Ponadto nieodpłatnie udostępnia sale konferencyjne do ekologicznej edukacji klientów. W kolejnych latach planowane są kolejne edycje proekologicznych akcji edukacyjnych, a także kontynuacja inwestycji w nowoczesne rozwiązania, które mają bezpośredni korzystny wpływ na środowisko naturalne. 

Zielona zmiana