9 maja 2023

Akademia Portu Łódź

Projekt dla cudzoziemców

Darmowe szkolenia Płatny staż Doradztwo zawodowe

O projekcie:

Ingka Centres, zarządca Portu Łódź, wraz z całym łódzkim zespołem centrum handlowego jest zaangażowana we wspieranie społeczności lokalnych wokół centrów poprzez realny wpływ na życie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Aby realizować tę misję, we współpracy z najemcami, partnerami  i organizacjami pozarządowymi powstał projekt Akademia Portu Łódź, który oferuje możliwości zatrudnienia i edukacji. Projekt ma na celu poprawę umiejętności potrzebnych do odnalezienia swojej drogi na polskim rynku pracy.

Akademia będzie się odbywała w trzech centrach handlowych w Polsce (oprócz Port Łódź także w Wola Parku w Warszawie i w Alei Bielany we Wrocławiu).  Rekrutacją do programu będą się zajmować wybrane organizacje pozarządowe specjalizujące się w integracji cudzoziemców na rynku pracy, przy wsparciu zespołu centrum handlowego. Każda lokalizacja wybierze określoną liczbę kandydatów, którzy przejdą specjalne szkolenia i staż na terenie Portu Łódź.

Poznaj szczegóły i aplikuj

Projekt Akademia Portu Łódź realizowany przez:

Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Fundacja Koper