Łódź Procentuje

Zachęcamy do udziału w akcji – 1,5% zostawiam w Łodzi! Wszystko po to, aby wspierać rozwój naszego miasta. Łódź procentuje to inicjatywa, dzięki której chcemy sprawić, aby mieszkańcy Łodzi chętniej oddawali 1,5% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego zarejestrowane i działające na terenie naszego miasta. Jak? Pokażemy Ci, czym zajmują się organizacje w naszym mieście. Później Ty sam zdecydujesz, komu przekażesz 1,5% podatku.

W sobotę 16 marca w Porcie Łódź odbył się festiwal Łódź Procentuje, gdzie organizacje pozarządowe mogły opowiedzieć o swojej działalności, a łodzianie i mieszkańcy regionu poznać lokalnych społeczników.

Jeśli nie było Cię z nami, nic straconego – poniżej znajdziesz krótkie opisy, dzięki którym decyzja komu przekazać 1,5% podatku będzie prostsza.

Fundacje, które pomagąją:


Fundacje:

 • Fundacja Dom w Łodzi

KRS: 0000263103

Prowadzą od 20 lat Dom dziecka dla dzieci chorych. Twórcy Kampanii społecznej FASOFF, projektu ”Pełnia życia” organizatorzy biegu „Szczęśliwa 13tka”.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Happy Kids

KRS:0000133286

Prowadzą 18 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspierają rodzicielstwo zastępcze i instytucje publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizują szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Więcej: KLIK

 • Fundacja “We Create Helping”

KRS: 0000970606

Zapewniają pomoc finansową dla dzieci zmagających się z problemami medycznymi w celu opłacenia leczenia oraz zapewnienia im opieki i wsparcia, wspierają domy dziecka.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Mamy Serce

KRS:0000418970

Wsparcie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami serca oraz ich rodzin i opiekunów już na samym początku walki o zdrowe serce.

Więcej: KLIK

 • Fundacja POMAGAM

KRS:0000277044

Prowadzą nowatorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany w pełni bezpłatnie, w publicznych przedszkolach i zaprojektowany tak, aby prawdziwie praktycznie zwiększać kompetencje emocjonalne dzieci.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Praesterno ośrodek w Łodzi

KRS: 0000190130

Bezpłatna pomoc, wsparcie oraz informacje dla wszystkich potrzebujących (dorosłych i młodzieży), a w szczególności osobom pochodzącym z rodzin dotkniętych uzależnieniami, przemocą i zaburzeniami psychicznymi oraz osobom doświadczającym przemocy bądź dyskryminacji.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Ktoś

KRS:0000746864

Opieka wytchnieniowa - na kilka godzin dziennie bezpłatnie wyręcza opiekunów w trosce o osoby chore, dając im chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków. To dla nich (często jedyna) szansa na: wyjście z domu, odpoczynek, zjedzenie w spokoju ciepłego posiłku czy nieprzerwany sen. Zapewniają bezpłatną pomoc psychologa i psychoterapeuty. Od niedawana poszerzyli wsparcie dla kobiet po przemocy.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Sentivenio

KRS:0000783813

Dla dzieci z diagnozą autyzmu, dzieci z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu w wieku 2,5-10 lat. Bezpłatne spotkania dla rodziców, Telefon informacyjno-poradniczy, Grupa wsparcia na Facebooku, Bezpłatne spotkania ze specjalistami pracującymi z dziećmi dla podopiecznych fundacji.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla

KRS:0000057880

Misją Fundacji jest rozwój gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska biznesu oraz prowadzenie działalności edukacyjno-doradczej.

Więcej: KLIK

 • Fundacja promocji sztuki Niezła sztuka

KRS: 0000547627

Fundacja, która każdego dnia zaraża miłością do sztuki. Edukacja na temat sztuki, promowanie prac osób uzdolnionych.

Więcej: KLIK

 • Fundacja AZYL

KRS:0000303812

Pomagają głównie psom, ale nigdy nie przechodzą obojętnie obok żadnego zwierzaka. Dlatego pod opiekę oprócz psów trafiają też i koty, króliki, zające, kura, tchórzofretka, bociany, gołębie i inne ptaki.

Prowadzą aktywnie działania edukacyjne aby propagować wiedzę i zmianę postaw społecznych odnośnie bezdomności zwierząt.

Wszyscy w Fundacji AZYL działają na zasadzie wolontariatu.

Wiecej: KLIK

 • Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA

KRS:0000298342

Ochrona kociego życia, ratowanie osieroconych osesków, finansowanie skomplikowanych operacji i przygotowywanie do adopcji kotów w określonych standardach – odrobaczanie, szczepienie, chipowanie, kastracja/ sterylizacja.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Koty na zakręcie

KRS: 0001082824

Fundacja Koty na zakręcie powstała z myślą o kotach. Tych biednych, porzuconych, schorowanych, mieszkających na ulicy.

Więcej: KLIK

 • Fundacja Przytul Kota

KRS: 0000582607

Pomaga zwierzętom chorym i opuszczonym, jak i zdrowym, lecz niewidzialnym dla większości przechodniów, spędzającym mroźne noce pod stygnącymi samochodami, wyjadającym gnijące resztki ze śmietników.

Więcej: KLIK

Związki, kluby, stowarzyszenia:

 • Polski Związek Esperantystów

KRS: 0000304588

Stowarzyszenie zrzeszające esperantystów w całym kraju. Popularyzują język esperanto; nauczają język esperanto. Wspierają rozwój kultury esperanckiej.

Więcej: KLIK

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka

KRS:0000283814

Wspierają rozwój dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: braterstwo, przyjaźń, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Więcej: KLIK

 • Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi

KRS: 0000219490

Miłośnicy nie tylko tramwajów starych, ale również współczesnych, a także innych pojazdów komunikacji miejskiej. Nie brakuje kolekcjonerów biletów i kart pocztowych, pasjonatów modelarstwa, czy amatorów fotografii komunikacyjnej.

Więcej: KLIK

 • Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

KRS: 0000254619

Prowadzą placówkę wsparcia dziennego „Świetlica Podwórkowa” wsparcie młodych ludzi w rozwoju kompetencji interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w grupie, integracja międzypokoleniowa.

Więcej: KLIK

 • Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"

KRS: 0000097425

Wsparcie młodzieży i osób z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół. Promocja zdrowia psychicznego, wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie.

Więcej: KLIK

 • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

KRS: 0000160750

Przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.
Docierają do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność.

Więcej: KLIK

 • Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Niedostosowanej Społecznie "Dla Przyszłości"

KRS: 0000507234

Pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie; propagowanie inicjatyw, postaw i działań, zapobiegających niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Więcej: KLIK

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź – Polesie

KRS: 0000216300

Placówka wsparcia dziennego (świetlica) dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, działania z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy.

Więcej: KLIK

 • Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego

KRS: 0000457030

Klub sportowy działającym od 1994 roku. „Nasi zawodnicy trenują w różnych kategoriach wiekowych w konkurencjach indywidualnych (solistki i soliści) i konkurencji par tanecznych”.

Prowadzą też naukę jazdy na łyżwach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej: KLIK

 • Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

KRS: 0000128582

Prowadzą świetlicę "Anielisko" organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu
psychoedukacji, socjoterapii, prowadzą zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne), edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne.

Więcej: KLIK

 • Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka

KRS: 0000464192

Prowadzą szkolenie ze strzelectwa sportowego dla młodzieży od 13 do 18 lat oraz dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Więcej: KLIK