Make Change Together

Cukiernia Sowa

Wizytówka sklepu

Zdrowe i zrównoważone życie

PRODUKT
W każdej z głównych kategorii produktów łatwo jest znaleźć produkty wspierające zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia.

TWORZYWA SZTUCZNE
Sklep spożywczy zachęca klientów do korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

TWORZYWA SZTUCZNE
Sklep spożywczy nie wydaje bezpłatnie jednorazowych torebek foliowych.

PRODUKTY SEZONOWE
Sklep posiada w asortymencie sezonowe produkty spożywcze i umieszcza je w widocznym dla klientów miejscu.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

SPRZĄTANIE
Stosowane są wyłącznie ekologiczne środki czyszczące renomowanych marek. Eksploatowane są urządzenia zmniejszające zużycie wody i energii. Podejmowane są działania ograniczające do minimum ilość powstających odpadów, a same odpady są sortowane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na terenie Obiektu.

OŚWIETLENIE
Firma stosuje oświetlenie wykonane w energooszczędnej technologii LED lub równoważnej.

POLITYKA FIRMY
Firma realizuje politykę/program zrównoważonego rozwoju lub program środowiskowy, których treść jest dostępna dla klientów.

RECYKLING
Firma stosuje się do wszystkich zasad gospodarowania odpadami obowiązujących na terenie Obiektu, a odpady są rozdzielane na najważniejsze frakcje przeznaczone do recyklingu.

ENERGIA
Firma dysponuje planem ograniczania zużycia energii umożliwiającym dokładną ocenę jego skuteczności.

ODPADY
Firma ma opracowany plan ograniczania ilości odpadów i zwiększania recyklingu, a także śledzi rezultaty podejmowanych działań.

Sprawiedliwość i integracja

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, a informacje o ułatwieniach dla takich osób są czytelne i umieszczone w widocznych miejscach.

ODPOCZYNEK
Pracownicy mają dostęp do zaplecza socjalnego.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Firma chroni zdrowie pracowników i dba o ich bezpieczeństwo. Zatrudnione przez firmę osoby nie pracują ponad normę, mają zapewnione przerwy na odpoczynek w ciągu dnia pracy, przysługuje im czas wolny od pracy i otrzymują godne wynagrodzenie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Zadbano o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Firma przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów, a klienci są w czytelny sposób informowani o zasadach, do których muszą się stosować.

PRAWA CZŁOWIEKA
Firma prowadzi działalność w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującym prawem. Firma przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ we wszystkich podejmowanych działaniach.